Szemere Kollégium

46/360-125/ 227 MELLÉK

E-mail: szemere.kollegium@gmail.com

Foglalkozások

A kollégium a kollégiumba felvett és az externátusi ellátásban részesülő tanulók részére a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 59/2013. (VIII.9.) EMMI rendelet alapján felzárkóztató, tehetségkibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő foglalkozásokat, továbbá a szabadidő eltöltését szolgáló egyéb foglalkozásokat és a tanulóval való egyéni törődést biztosító foglalkozásokat szervez kollégiumi csoportonként heti 24 órás keretben, az éves tanulói foglalkozási terv alapján.

A tanulói részvétel szempontjából heti 13 óra felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő, egyéni vagy csoportos foglalkozás, illetve heti 1 óra közösségi fejlesztést megvalósító csoportos foglalkozás a kötelező, a tanuló a kollégium által biztosított lehetőségek közül további heti egy, szabadon választott foglalkozáson köteles részt venni.

A tanuló a heti 13 órai felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő, egyéni vagy csoportos foglalkozások látogatása alól a kollégium házirendjében meghatározott elvek szerint részben vagy egészben - kivéve az ebben a keretben szervezett tematikus csoportfoglalkozásokat - felmentést kaphat.

 

A kollégium által meghirdetett szabadon választható foglalkozások a 2018/2019-es tanévben:

 

 • Labdarúgó sportkör
 • Magyar nyelvtan szakkör
 • Énekkar
 • Önkéntesség foglalkozás
 • Ön- és társismeret szakkör
 • Filmesztétika, filmklub foglalkozás
 • Történelem szakkör
 • Roma kisebbségi népismeret foglalkozás
 • Kollégiumi rádió érdeklődési kör
 • Kommunikáció
 • Biológia szakköri foglalkozás
 • Matematika felzárkózás
 • Médiaismeret és informatika szakkör
 • Pályaorientáció foglalkozás
 • Tanulás módszertan foglalkozás