Az ebédlő nyitvatartási rendje:

Reggeli: 05:00-07:00-ig

Ebéd: 11:30-15:00-ig

Vacsora: 18:00-19:00-ig

A jelenleg érvényben lévő étkezési térítési díjak az alábbiak:

 

50%-os étkezési térítési díjkedvezményben részesülhetnek azok a tanulók:

  • akik családjában három vagy több eltartott van,
  • akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek,
  • tartósan betegek, vagy SNI-s (sajátos nevelési igényű) tanulók.

A kedvezmény igénybevételéhez az alábbi igazolásokat szükséges bemutatni:

  • a három vagy több gyermekes család esetén szülői nyilatkozat,
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az önkormányzat erre vonatkozó határozatát,
  • tartósan beteg gyermek nevelése esetén a Magyar Államkincstár által kiállított igazolást.
  • SNI-s gyermek nevelése esetén 2 évnél nem régebbi szakértői vélemény

A következő hónapra vonatkozó étkezést minden hónap utolsó hetében meg kell rendelni a gazdasági irodában, kérjük a tanulókat, hogy kísérjék figyelemmel a pénztár erről szóló tájékoztatását.

 

Étkezés visszamondást csak indokolt esetben (betegség vagy írásos szülői engedély) van lehetőség, a lemondást előző nap 8.15 óráig tudjuk elfogadni.

Gazdasági ügyintéző:                 Tóth Kázmérné

Gazdasági iroda telefonszáma: 46/360-125 (272-es mellék)

Pénztár nyitvatartási ideje: A gondnoki iroda ajtón kifüggesztett tájékoztatás szerint